Šta je diskriminacija po pitanju naglaska?

Svako ima naglasak. Naglasak neke osobe može nam reći mnogo stvari o njenoj dobi, spolu, geografskom porijeklu, pa čak i obrazovnom nivou ili društvenoj klasi.
 
Mi stvaramo pretpostavke na osnovu ovih izgovorenih znakova, što je sasvim prihvatljivo. Naglasak, međutim, ne bi trebalo da nam govori ništa o nečijoj pouzdanosti, kompetenciji, profesionalnim sposobnostima ili ekonomskom statusu.Ove pretpostavke su predrasude i ako na kraju utiču na način na koji se osoba doživljava i tretira, postaju oblik diskriminacije.
 
Diskriminacija po pitanju naglaska je oblik diskriminacije zasnovan isključivo na tome kako osoba govori.
Prema mitu, glas boginje Circe je bio drugačiji od glasova drugih bogova.
Imala je ljudski glas, i upravo zbog ove karakteristike smatrali su je sumnjivom: jedan od najranijih primjera “akcentizma”!
Olimpijci su je odveli na ostrvo Eea, gde je upoznala Uliksa.

I am test text for Image with text shortcode.

Zašto diskriminacija po pitanju naglaska predstavlja problem?

U Velikoj Britaniji, 30% univerzitetskih studenata i 29% kandidata za upis na univerzitet izjavilo je da su bili ismijavani, kritizirani ili izdvajani u obrazovnim okruženjima zbog svog akcenta.
U SAD-u se pokazalo da pristrasnost prema određenim etničkim i regionalnim akcentima može dovesti do nejednakih prilika pri zapošljavanju, stanovanju i obrazovanju.
 
Pokazalo se da oni koji govore regionalnim akcentom u Njemačkoj imaju do otprilike 20% manju platu u poređenju sa onima koji govore standardnim njemačkim akcentom.
 
Nedavne studije u školama su pokazale da se i nastavnici i inspektori oslanjaju na stereotipne pretpostavke o akcentima kada ocjenjuju rad učenika. Diskriminacija po pitanju naglaska, koja se još naziva i akcentizam, se dešava, ali je to pojava koja je još uvijek malo poznata.
 
Opšti nedostatak svijesti koja je okružuje otežava utvrđivanje njenoj utjecaja.

Naši ciljevi

Projekat CIRCE ima tri osnovna cilja.

Istražiti kako dolazi do diskriminacije po pitanju naglaska u školama i kako ona utiče na život učenika i studenata.

Obezbijediti studentima i nastavnicima resurse da razviju veću toleranciju prema varijaciji naglaska.

Podići svijest o diskriminaciji po pitanju naglaska u školskim i univerzitetskim okruženjima.

Visit our ‘Resources’ section to read more.

Practical resources

Practical resources

CIRCE develops and curates a wealth of resources for anyone interested in learning more about accent discrimination and taking action.

Explore our data

Results/Explore our data