Pregled

CIRCE se bavi pitanjem diskriminacije po pitanju naglaska u školskom okruženju. Diskriminacija po pitanju naglaska je jedan od najrasprostranjenijih i najtrajnijih oblika diskriminacije povezanih sa stvaranjem predrasuda zasnovanih isključivo na tome kako ljudi zvuče.

Cilj CIRCE-a je postići veću svijest o ovom fenomenu i veću toleranciju prema varijaciji naglasaka, što je ključno za očuvanje pluralističkog, višejezičnog i multikulturalnog evropskog identiteta.

CIRCE će uključivati učenike i nastavnike u otkrivanje mehanizama diskriminacije po pitanju naglasaka sprovođenjem sljedećih aktivnosti:

  • Istražit će se kako se diskriminacija po pitanju naglaska dešava u školi i kako ona utiče na život učenika.
  • Obezbijedit će se studentima i nastavnicima resursi za razvijanje veće tolerancije prema varijaciji naglaska.
  • Podići će se svijesti o diskriminaciji po pitanju naglaska u školskom i univerzitetskom okruženju.

CIRCE projekat je organizovan u četiri radna paketa:

  • WP1, Silvia Calamai: koordinacija projekta, upravljanje i komunikacija.
  • WP2, pod vodstvom prof. Roberta Fuchsa i dr. Philippa Meera: procjena prirode i ozbiljnosti jezičkih predrasuda kroz posmatranje reakcija na varijacije naglasaka i jezičkih stavova koji se pojavljuju u srednjem obrazovanju u zemljama EU.
  • WP3, predvođen prof. Luísom Guerraom: proizvodnja obrazovnih resursa za suzbijanje jezičkih predrasuda.
  • WP4, predvođen prof. Amnom Brdarevic-Celjo: uključivanje studenata u promociju jezičke raznolikosti.

Što se tiče dugoročnog utjecaja, očekivani rezultati projekta uključuju:

  • povećanu toleranciju prema ne-rodnim i nestandardnim naglascima unutar tri glavne ciljne grupe (učitelji, srednjoškolci i studenti na univerzitetima)
  • veću svijest javnog mijenja o pitanjima vezanim za jezičku diskriminaciju i diskriminaciju po pitanju naglaska
  • te uključivanje teme jezičke diskriminacije i diskrininacije po pitanju naglaska u školske i univerzitetske nastavne programe.